איך מודדים טבעת ?

כדי לדעת את המידה בטבעת: 
 
הורידו לפלאפון את אפליקציית RING SIZER
 
הניחו טבעת קיימת שלכם על העיגול המסומן במסך. השתמשו בפס המדיד שנמצא מתחת וכוונו את העיגול

 

לגודלו של הקוטר הפנימי בטבעת. 

כעת, בשורה מתחת המסומנת באפור תוכלו לראות את מידתכם תחת העמודה “USA”.